juz wkrótce mozliwe bedzie pobranie wersji eFranc BETA

Książka nadawcza

Aplikacja Książka nadawcza służy do ewidencji korespondencji wychodzącej (w tym
zaadresowanej przy użyciu generatora kodów). Dla każdej wprowadzanej do systemu
przesyłki jest określana masa, a następnie jest ona rejestrowana przy pomocy skanera
optycznych kodów przestrzennych. Rejestracja odbywa się poprzez skanowanie i odczytanie
danych zawartych w znajdującym się na korespondencji kodzie DataMatrix. Następnie
przesyłka jest wyceniana zgodnie z obowiązujących taryfikatorem i frankowana. W
przypadku przesyłek rejestrowanych jest przydzielany numer nadawczy. Może on zostać
wprowadzony przez użytkownika ręcznie lub uzupełniony w sposób automatyczny z
uprzednio zdefiniowanej puli numerów nadawczych. Ostatnim etapem jest drukowanie
książki nadawczej i raportów. Program generatora książki nadawczej jest wyposażony we
własną bazę adresatów.

W przypadku awarii podłączonej do komputera wagi możliwe jest ręczne wprowadzanie
informacji o masie listu do systemu.

Zakres funkcjonalny:

 • automatyczne określenie masy przesyłki dla każdego wprowadzanego do
  systemu listu (w przypadku, gdy podłączona jest waga),
 • możliwość ręcznego wprowadzania informacji o masie listu do systemu,
 • rejestrowanie, na podstawie odczytu przez skaner kodów 2D, zakodowanych
  danych,
 • automatyczne wycena przesyłki zgodnie z obowiązującą taryfą pocztową,
 • generowanie i wydruk Pocztowej książki nadawczej,
 • generowanie i wydruk zestawienia wysłanych listów,
 • możliwość szybkiego wyszukiwania adresów według ustalonych kryteriów,
 • tworzenie archiwum,
 • statystyka ilości i wartości wysłanej korespondencji,
 • raporty dotyczące kosztów korespondencji przygotowanej przez działy (ilość
  listów, wartość, podział na listy pod względem kategorii i sposobu wysyłki),
 • rejestracja listów zwrotnych i potwierdzeń odbioru,
 • rejestracja czasu wprowadzenia przesyłki,
 • możliwość importu przesyłek z pliku typu xls programu Ms Excel,
 • nanoszenie znaku opłaty pocztowej zgodnie z wymaganiami Poczty Polskiej.